Fancom - eYegrow varkensweegsysteem

Het ontwerp van de behuizing voorkomt overmatige opwarming.

Icons
Uitdaging
Creëer een nieuw product voor varkensfokkers dat past binnen het eerder door GBO ontworpen 3D-portfolio van Fancom.
Icons
Resultaat
Een robuust camerasysteem voor varkensstallen dat zonder fysiek contact het gewicht van de dieren bijhoudt en bestand is tegen stof, vocht en hitte uit de omgeving.
Impact
Versterking van het productportfolio van Fancoms 3D-systemen voor varkenshouderij, pluimveehouderij en champignonteelt.

Bedrijfsintroductie

Fancom maakt slimme systemen voor pluimveehouders, varkenshouders en champignontelers. Zij kunnen daarmee hun processen en stallen beter, duurzamer en efficiënter inrichten voor een hogere opbrengst. Fancom is toonaangevend in deze markt met meerdere bekroonde producten.

Productkenmerken

Het geavanceerde eYeGrow 3D camerasysteem van Fancom meet het gewicht van dieren in hun stal zonder dat ze daar iets van merken. De nauwkeurigheid van meer dan 93 procent maakt de informatie uit het systeem geschikt om de beste voerstrategie te bepalen. Automatisch wegen op basis van camerabeelden is diervriendelijk: de varkens ervaren geen stress van dit systeem.
Fancom-eyegrow

Design

Bij het ontwerp van de volledig vernieuwde camerabehuizing heeft GBO extra aandacht besteed aan de temperatuurbeheersing. Uit diverse ontwerpschetsen is in overleg de ontwerprichting gekozen die het best paste binnen de reeks producten van Fancom. Deze is in opeenvolgende fases uitgewerkt in 3D-modellen.
fancom-GBO-Boek

Realisatie

GBO ondersteunde Fancom bij de productie van onderdelen voor prototypes en showmodellen. Bij de uitgebreide testen van prototypes vroeg oververhitting van de intensief gebruikte camera in vaak warme stallen opnieuw de aandacht. Extra koelribben bovenop de behuizing bleken de oplossing.
Vragen?
Stel ze gerust of neem een kijkje bij een vergelijkbare showcase in de Agriculture sector.
DiBO | JMB-S