Smart data project als onderdeel van onze toekomststrategie

April 7, 2021
April 7, 2021

Smart data project als onderdeel van onze toekomststrategie

Binnen GBO Innovation makers is Erik Scheepers verantwoordelijk voor alle productieprojecten. Omdat wij zowel producten vormgeven, technisch ontwikkelen en compleet kunnen leveren is er veel data aanwezig. Samen met een dataexpert werken we nu aan inventarisering, categorisering en monitoring. Mede op basis hiervan gaan wij onze verdere toekomststrategie ontwikkelen.

Het project is een gezamenlijk initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)Brainport DevelopmentBrainport IndustriesFMEJADS MKB DatalabKoninklijke MetaalunieMidpoint BrabantREWIN West-BrabantSURF en TNOProvincie Noord-Brabant en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ondersteunen het initiatief.

Voor GBO betekent data niet alleen meer inzicht in het heden maar gaat deze ook sturend gebruikt worden bij de strategische selectie van nieuwe opdrachtgevers. Uit analyse van de data blijkt glashelder welke relatie wel en welke relatie niet tot gezamenlijk succes heeft geleid. Daarnaast zien we een helder beeld ontstaan van de “ideale” opdrachtgever in een relatie waarbij beide partijen hetzelfde belang hebben en de kans op gezamenlijk succes groter wordt.

Op basis van deze data kunnen we aan de hand van het ingericht dashboard realtime de status van de diverse productieprojecten nog beter volgen.  Binnen onze organisatie kennen we naast het op uurbasis werken aan projecten (design & engineering) sinds 2008 een zeer succesvol projectonderdeel dat zich richt op leveren van producten waarbij GBO ketenverantwoordelijk is tot en met de levering van de producten. De toegevoegde waarde hiervan komt onder andere tot uitdrukking wanneer er bijvoorbeeld sprake is van complexere samenstellingen met assemblage, additionele afwerkingen of “gewoon” tijdsbesparing. De gemene deler is het voordeel van 1 partij die vanaf het ontwerp tot en met de levering verantwoordelijk is en een lange termijn relatie aangaat gebaseerd op productsucces.

Om dit proces te monitoren is de juiste interpretatie van data onontbeerlijk en middels het ingerichte dashboard worden de projecten, klanten en kwaliteit nog beter gestuurd.