GBO_Innovation_makers_Logo_Wit

01. Analyse

Onze systematische aanpak om tot een succesvol product te komen, begint als een ontdekkingsreis. We creëren met onze klant helderheid over de producteisen, wensen en ideeën, het merk en de markt. Met de door ons ontwikkelde methode komen we tot een heldere briefing, inzicht in het DNA van het merk van de klant en de verdere aanpak.

Om een goed beeld te krijgen van de beoogde doelgroep en potentiële gebruikers, voeren we een gedegen onderzoek uit.

01. Analyse

Onze systematische aanpak om tot een succesvol product te komen, begint als een ontdekkingsreis. We creëren met onze klant helderheid over de producteisen, wensen en ideeën, het merk en de markt. Met de door ons ontwikkelde methode komen we tot een heldere briefing, inzicht in het DNA van het merk van de klant en de verdere aanpak.

Kick-off

Tijdens de kick-off stellen we de projectverantwoordelijken aan elkaar voor. Vervolgens nemen we het project door, waarbij we de scope, taakverdeling, planning en budget bespreken. Ook bespreken we alvast de relevante elementen voor de productie. Door direct de juiste keuzes te maken, kunnen we de toekomstige kostprijs aanzienlijk verlagen. Om dit gesprek efficiënt te laten verlopen, hebben we een checklist samengesteld. 

De belangrijkste onderdelen op deze checklist zijn:

  1. Design: We bespreken de doelgroep, positionering en concurrentie.
  2. Brand identity: We identificeren de belangrijkste elementen, de unieke kenmerken van het merk en de kernwaarden.
  3. Engineering: We controleren of er al een P.V.E. is geschreven en of er CAD-bestanden van de interne architectuur beschikbaar zijn.

Product eisen (PVE) en kernwaarden

Door in een vroeg stadium de eisen en wensen te prioriteren, voorkomen we later verwarring en sturen we het project effectief. We hebben een Product Requirements Document samengesteld waarin we alle relevante eisen en wensen vastleggen en bijhouden. Elke eis of wens (PVE) wordt hierin omschreven. Gedurende het project stellen we dit document regelmatig bij waar nodig is en verfijnen we het in overleg.

Daarnaast leggen we de kernwaarden van het bedrijf vast omdat het product zowel het merk als ook het bedrijf moet representeren. Als deze kernwaarden niet beschikbaar zijn of niet meer van toepassing zijn, gebruiken we onze Concept Cards methode als ideaal middel om ze alsnog vast te leggen.

Gebruikersonderzoek

Om een goed beeld te krijgen van de beoogde doelgroep en potentiële gebruikers, voeren we onderzoek uit. Dit doen we via persoonlijke interviews of op grotere schaal met hulp van onderzoeksbureaus. Door goed inzicht te krijgen in het gebruik, de personen en de omgeving, zorgen we ervoor dat we het nieuwe product optimaal ontwikkelen voor de gebruiker. Uiteindelijk bepaalt de gebruiker met zijn ervaring het toekomstige succes van het product.

Marktinzichten

Door de markt grondig te analyseren, herkennen we trends en krijgen we een duidelijk beeld van de concurrentie en aanverwante producten. Met een SWOT-analyse en interpretatiematrix bepalen we de juiste strategie. Deze inzichten geven ons een overzicht van de marktkansen en helpen ons de concurrentiepositie te verbeteren.

Werkwijze_01_Analyse_Propeaq_Lichttherapiebril

Door de markt grondig te analyseren, herkennen we trends en krijgen we een duidelijk beeld van de concurrentie.

Octrooionderzoek

Samen met onze partners verkrijgen we inzicht in de zichtbare lopende octrooien, waardoor we weten welke oplossingen al beschermd zijn en wat als stand der techniek beschouwd mag worden. Dit betreft informatie die al publiek is gemaakt voor de indiening van een octrooi. Daarnaast biedt dit inzicht in mogelijke beschermingsopties.

 

Met de kennis van de stand van techniek kunnen we de (technologische) voorsprong bepalen. Dit komt het projectverloop ten goede. 

Concept cards

Met behulp van concept cards verkrijgen we samen met de opdrachtgever een helder beeld van de kernwaarden en stijlrichting van het bedrijf en het product. Tijdens een interactieve sessie bij GBO Innovation makers gebruiken we onze zelf ontwikkelde kaarten om de kernwaarden duidelijk te maken aan de hand van scherpe antoniemen en prikkelende stellingen.

Activiteiten en resultaten:

  • We organiseren een sessie bij GBO Innovation makers waarbij we de concept cards inzetten.
  • Op basis van de gekozen woorden en beelden krijgen we inzicht in de kernwaarden en stijlrichting die bij het bedrijf en het product passen.
  • Deze beelden en kernwaarden geven richting aan de designfase en helpen bij het maken van de juiste keuzes, terwijl ze tevens draagvlak creëren door de heldere afwegingen.

Moodboards

Op basis van de marktinzichten, concept cards en het PVE maken we moodboards die de designvisie en stijlrichting aangeven. Met afbeeldingen van vorm, materiaal en kleurdetails geven we een kader aan waarbinnen we ontwerpen in de creatieve fase. Dit geeft richting aan het proces en zorgt voor een duidelijke focus tijdens het ontwerptraject.

Projectbriefing

In deze stap vatten we het project samen en presenteren we het overzichtelijk, waarbij we alle relevante elementen behandelen: het PVE, gebruikersonderzoek, marktinformatie en de corporate identity (concept cards). Hiermee leggen we het fundament voor de designfase, die start met een creatieve brainstorm.

Daan Matthijsse
Creative engineer

“Het is altijd mooi om te zien dat de vragen van de klant vertaald zijn in een heldere en beknopte projectomschrijving met daarin alle essentiële informatie. De project briefing fungeert als de hoeksteen van het project, de fundering voor de daaropvolgende fasen en het legt het kader voor een vruchtbare samenwerking.”

Leg de route naar succes vast!

Leer je gebruiker écht kennen

Waar ben je naar op zoek?