GBO_Innovation_makers_Logo_Wit

02. Design

De tweede fase is de meest zichtbare. We maken schetsen, ontwikkelen concepten en vervaardigen de eerste modellen. Alles staat in het teken van creativiteit ten dienste van de opdracht. Ons multidisciplinaire team werkt gestructureerd en brengt steeds verslag uit. Zo houdt de klant zicht op de kosten en de kwaliteit.

In deze fase komt jouw product tot leven.

02. Design

De tweede fase is de meest zichtbare. We maken schetsen, ontwikkelen concepten en vervaardigen de eerste modellen. Alles staat in het teken van creativiteit ten dienste van de opdracht. Ons multidisciplinaire team werkt gestructureerd en brengt steeds verslag uit. Zo houdt de klant zicht op de doorlooptijd, kosten en de kwaliteit van het ontwerpproces.

Creatieve brainstorm

Het creatieve proces begint met een brainstormsessie, meestal intern gehouden in onze speciaal ingerichte brainstormruimte. Het team van GBO Innovation makers, zorgvuldig geselecteerd op basis van affiniteit met het onderwerp en soms aangevuld met creatieve mensen van onze opdrachtgever, werkt samen op een gestructureerde manier aan het genereren van nieuwe ideeën. De resultaten kunnen bestaan uit geschreven ideeën of schetsen die dienen als basis voor de vervolgstappen.

Conceptontwikkeling

In deze fase bouwen we voort op de resultaten van onze brainstormsessies waardoor we diverse concepten ontwikkelen. We bespreken de resultaten en combineren veelbelovende ideeën. Met het oog op het eerder genoemde Project Van Eisen (PVE) uit de analyse fase werken we aan diverse unieke conceptrichtingen. We beginnen vaak met snelle handschetsen, bij ons beter bekend als ‘blauwe schetsen’, om snel de richting te visualiseren. Uit een breed scala aan schetsen selecteren we vervolgens de drie meest veelbelovende richtingen. We maken een eerste CAD-opzet waarbij ook de interne architectuur (PCB’s, accu’s, etc.) wordt meegenomen. Door deze volumes vast te leggen, hebben we een realistisch uitgangspunt om op voort te bouwen. In deze fase komen ergonomie, gebruikerservaring en alle andere elementen van het projectvoorstel samen in een consistente vormtaal. Technische aspecten die cruciaal zijn voor de functionaliteit of opbouw worden vaak al getest met behulp van (test)modellen, ook wel ‘prototypes’ genoemd. Afhankelijk van de complexiteit, planning en budget kunnen we deze fase afsluiten met een 3D CAD-opzet.

Volumemodel

We kunnen deze modellen op verschillende manieren maken, zowel met de hand als met behulp van een 3D-printer. Een snelle methode is het vormgeven van een volume in schuim, hout of zelfs karton. Vooral voor grotere modellen biedt dit direct een goed driedimensionaal beeld.

Een andere veelvoorkomende aanpak is het uittekenen van het productconcept direct in CAD. Met deze gegevens kunnen we al een volumemodel printen met een van onze vijf 3D-printers, die dagelijks worden ingezet voor modellen in verschillende ontwikkelingsstadia. Deze modellen zijn van onschatbare waarde omdat ze in een vroeg stadium inzicht bieden in formaat, ergonomie en mogelijke opbouw van onderdelen.

Bij projecten waarbij internationale teams betrokken zijn, kan de data worden omgezet naar een 3D-print op elke locatie. Zo kunnen dezelfde modellen op verschillende plaatsen worden beoordeeld.

Deze diverse modellen geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling en markeren vaak belangrijke beslismomenten in het proces.

Meewerk_stage_product_designer_GBO_Innovation_makers

Met schetsen kunnen we op een communicatieve manier snel de richting visualiseren.

Gebruikerstest

Het betrekken van de doelgroep in vroeg stadium geeft een goed beeld van hun gebruiksgewoonten en acceptatie ten opzichte van het product. De gebruiker zal echter altijd vanuit de bestaande situatie vergelijken en is soms geoefend om met het product om te gaan. Dit vereist zorgvuldige observatie en weloverwogen conclusies. Het is ook essentieel om de resultaten te vergelijken met eerder uitgevoerd gebruikersonderzoek tijdens de analysefase.

Soms volstaan volumemodellen voor gebruikerstests, terwijl in andere gevallen een werkend prototype nodig is. Bij laatstgenoemde kan het handig zijn om zowel een werkend model als een designmodel te gebruiken om een representatieve test uit te voeren.

Eindontwerp

In het eindontwerp komen alle informatie en inzichten samen die zijn verkregen in de voorgaande stappen. Dit vormt feitelijk de visuele samenvatting van wat de definitieve vormgeving zal zijn. Ook moeten alle benodigde voorwaarden bekend zijn om succesvol met de engineeringfase te kunnen starten. Om dit eindvoorstel te realiseren, maken we onder andere gebruik van computerrenderings. Deze foto-realistische afbeeldingen worden gegenereerd op basis van de voorlopige CAD-bestanden van het nieuwe product. Hierbij worden vooral de belangrijkste uiterlijke kenmerken vastgelegd.

Proof of concept

We maken een eerste proef model. Dit model biedt voldoende houvast om met vol vertrouwen de developmentfase (engineering) in te gaan. Afhankelijk van de eisen die aan het Proof of Concept model (POC) worden gesteld kunnen diverse prototype technieken en materialen worden ingezet. In de developmentfase worden alle aspecten toegevoegd die het product gereed maken voor serieproductie.

Flip Vossen
Designer

“Als productontwerper begint deze fase gewoonlijk met een dynamische brainstormsessie. Hierin staan snelle, intuïtieve schetsen centraal. Het is een proces waarin vrijheid en experiment centraal staan, essentieel voor het ontwikkelen van innovatieve en unieke productontwerpen. Elke schets vertegenwoordigt een mogelijkheid, een pad dat verkend kan worden. Sommige van deze ideeën zullen uiteindelijk rijpen en evolueren in verder uitgewerkte ontwerpen.”

Tijd voor de finishing touch!

Zin in een flinke dosis inspiratie?

Waar ben je naar op zoek?