GBO_Innovation_makers_Logo_Wit

03. Develop

We werken de definitieve keuzes in het CAD-systeem uit tot een 3D-productieontwerp. De adviserende engineer krijgt nu een sturende rol bij keuzes over constructie, materiaal en productiemethode. We combineren ruim 30 jaar van opgebouwde knowhow met parate kennis en hands-on ervaring voor het optimale resultaat.

De adviserende engineer krijgt nu een sturende rol bij keuzes over constructie, materiaal en productiemethode.

03. Develop

We werken de definitieve keuzes in het CAD-systeem uit tot een 3D-productieontwerp. De adviserende engineer krijgt nu een sturende rol bij keuzes over constructie, materiaal en productiemethode. We combineren ruim 30 jaar van opgebouwde knowhow met parate kennis en hands-on ervaring voor het optimale resultaat.

Optimalisatie PVE (Programma van Eisen)

Zodra het product in grote lijnen is vastgesteld en het ontwerp “bevroren” is, kunnen we beginnen aan de develop fase. Dit betekent dat we het eerder opgestelde Programma van Eisen opnieuw doornemen. Zo verifiëren we dat wijzigingen en aanpassingen die tijdens eerdere ontwerpfasen zijn doorgevoerd correct en volledig zijn vastgelegd.

Concept development in 3D CAD

In het eindontwerp zijn de belangrijkste vormelementen vastgelegd, en nu gaan we ook de technische details bepalen. Dit omvat eventuele mechanica, elektronica of een combinatie daarvan. Deze fase kenmerkt zich door “creatief beeld denken”: het bedenken en vastleggen van diverse technische oplossingen in een driedimensionale omgeving. Hierdoor wordt deze fase vaak als de meest uitdagende beschouwd. Dankzij de intensieve samenwerking tussen engineers en designers blijft de eerder vastgestelde vormtaal behouden terwijl het product verder technisch wordt ontwikkeld.

Prototyping

Prototypes zijn functionele modellen van een product waarmee we de optredende krachten, de werking en de passing van onderdelen testen ten behoeve van de productie voorbereiding. We gebruiken vaak het finale prototype om de stap richting productie te waarborgen. Met behulp van de meest geavanceerde prototype technieken wordt een nagenoeg realistisch model gemaakt, representatief voor het uiteindelijke product.

Inkoop en kostprijscalculatie

Zodra het concept in een 3D CAD-systeem is vastgelegd, kunnen we de eerste kostprijsaanvraag doen. Hiervoor hebben we meer informatie nodig dan alleen de CAD-bestanden. We verzamelen gegevens over de verwachte aantallen, afwerkingen, eventuele assemblage en de verpakkingsvorm. Daarnaast houden we rekening met logistiek, transportkosten en inklaringskosten. We stellen een zo compleet mogelijk pakket samen om een nauwkeurig kostprijsbeeld te krijgen. Intern leggen we deze informatie vast in een RFQ (Request For Quotation).

Technisch design beoordeling

Op basis van de CAD-bestanden en het prototype voert het technische team een grondige beoordeling van het product uit. We evalueren elementen zoals functie, technische details en afwerking, met de juiste productiemethode voor elk onderdeel als leidraad. Daarnaast nemen we de montage en de mogelijkheid tot demontage voor service en recycling (circulaire economie en duurzaamheid) mee in onze beoordeling. Eventuele normeringen spelen ook een belangrijke rol en maken deel uit van deze fase.

Werkwijze_07_Quality_Control_Propeaq_Lichttherapiebril

Wij maken prototypes in onze eigen werkplaats. 

Engineerging voor productie

Tijdens deze stap leggen we het product en alle onderdelen vast voor productie. Na afronding van deze activiteiten zijn alle details bekend om over te gaan tot productie, met de nadruk op efficiëntie en kwaliteit. Naast kennis van productietechnieken is specifieke materiaalkennis essentieel. In deze fase komen alle aspecten van productontwikkeling samen.

Prototype voor productievrijgave

Een werkend prototype dient vaak als ijkpunt voor productie vrijgave. We gebruiken het prototype later ook om de overdracht richting de productiestart te illustreren.

2D tekingen

Deze technische tekeningen bieden een duidelijk overzicht van de opbouw, samenstelling en alle belangrijke productiedetails. Ze omvatten ook de afwerkingen, kritische maten en in geval van spuitgieten de visuele aandachtspunten m.b.t. aanspuitpunt, deellijn en uitstoters. 

Specificatieblad

Alle relevante productinformatie voor productie wordt vastgelegd in de specificatiebladen. Dit omvat niet alleen product gerelateerde details, maar ook aspecten m.b.t. kwaliteit, assemblage en logistiek. Daarnaast wordt de primaire en secundaire verpakking meegenomen. Deze vastgelegde specificaties vormen de basis voor de verdere stappen richting productie

Octrooi aanvraag

Een octrooi aanvragen is de beste manier om het uitgewerkte technische principe vast te leggen. Deze vorm van (inter)nationale bescherming voorkomt inbreuk en verhoogt de waarde van het product. Afhankelijk van de productcomplexiteit kan de aanvraag al in een eerder stadium plaatsvinden. Geheimhouding is cruciaal in ons vakgebied en moet ten minste tot na de indiening gewaarborgd blijven. GBO Innovation makers heeft veel ervaring met het begeleiden van octrooiaanvragen en beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten.

Geert Scholte
Creative engineer

“Om bij concepten snel inzicht te krijgen van proportie, vorm en functie streef ik ernaar om in een vroeg stadium 3D-modellen te maken. Het blijft geweldig om te zien hoe ideeën werkelijkheid worden door de kracht van onze 3D-printers te bundelen met expertise van prototyping partners uit binnen- en buitenland.”

Tijd voor de finishing touch!

Is jouw product klaar voor de markt?

Waar ben je naar op zoek?